Боолт төрөл (NLL)

  • Strain clamp NLL-1

    NLL-1 омог хавчаар

    Шураг хавчаар (боолт төрөл) NLL цуврал боолт хэлбэрийн чангалагч хавчуурыг ихэвчлэн цахилгаан дамжуулах шугам эсвэл дэд станц, суурин дамжуулах шугам ба аянгын дамжуулагч хэсэгт ашигладаг бөгөөд омог тусгаарлагчийг техник хангамжтай холбож эсвэл аянга дамжуулагчийг алганаар холбоход ашигладаг. Энэ нь 30кВ хүртэлх агаарын шугамд зориулагдсан. 1) Тусгаарлагдсан хөнгөн цагаан дамжуулагч эсвэл нүцгэн хөнгөн цагаан дамжуулагчийг эргэлтийн өнцөг буюу төгсгөлийн омгийн тулгуур тусгаарлагч дээр бэхлэх, бэхлэх, бэхлэхэд тохиромжтой байх ...